Alle innlegg av Anne Kristine Arnesen

Oversikt over vintergruppa sine aktiviteter 2019, Åseral idrettslag

Terminliste for skiaktivitetar vinteren 2019

Vintergruppa inviterer til følgjande aktivitetar:

14. januar: Karusellrenn i Bortelid klokka kl. 18:00

21. januar: Karusellrenn i Bortelid klokka kl. 18:00

28.januar: Karusellrenn i bygda, Lysløypa kl. 18:00

4. februar: Karusellrenn og klubbmesterskap i bygda, Lysløypa kl. 18:00

Generell informasjon:

  • Du mottar telenorpremien for å delta på eit karusellrenn.
  • For å få premie ut over telenorpremien må du delta på minst 3 av 4 karusellrenn. Alle får lik premie.
  • Det 4. karusellrenn er òg teljande som klubbmeisterskap. Alle opp til og med 5. klasse får lik premie. Frå 6.klasse rangeres dei 3 beste. Ved klubbmesterskapet utdeles også vandrepokal. Den er du med og konkurrerer om dersom du fyller 16 år i 2019. Klubbmeisterskapet kostar 30 kroner i deltakaravgift.

Ut over vinteren vil det kome informasjon om andre renn og aktivitetar. Fleire av desse er på Bortelid. Det beste er å fylgje med på ÅIL si facebookside.

Helsing vintergruppa

Roger Gundersen

Anne Kristine Arnesen

Elin Reiersdal

Siw Linjord

Bernt Elias Åsland

Barneidrett for barn fødd 2012 og 2013

> Måndag 16. oktober er det tid for barneidrett frå kl. 15:30 – 16:30. Barneidretten er for born som er fødde i 2012 og 2013. Alle borna må ha med seg ein vaksen på aktiviteten (jf. Idrettens barnerettigheter) Me kjem til å ha mykje leik og moro. Det blir ein liten fruktpause midt i treninga. Hugs flaske med vatn. Me held på kvar måndag t.o.m. 4. desember 2017.
>
> Kontaktpersonar: Kine Bortelid og Gunvor Ljosland.