Micro 1.-2. klasse

Ansvarlege trenarar sesongen 2018/2019: Tone Astrid Folkvord og Herdis Assev

Treninger på torsdager fra 16.00 til 17.00