Fordelar med medlemskap i ÅIL

Eit medlemskap i Åseral Idrettslag sikrar deg fleire fordelar.

Mellom anna:

  • Moglegheit for deltaking på organisert aktivitet for vaksne og born
  • Gode forsikringsordningar i samband med treningsaktivitet
  • Fordelsavtalar:
    – 35 % rabatt på klær og utstyr hos utstyrleverandøren Macron
    – Gode rabattavtalar med Intersport Evje
    – Løplabbet Kristiansand: rabatt på sko/klær