Styret, undergrupper og idrettsråd

Styret

Olav Engeli Leiar 918 49 356 olav@engeli.no
Inger Anda Åsalnd Politiattest 477 59 502 iaasland@online.no
Ingvild Foss Forgard Styremedlem
Kasserar
941 71 215 fossforgard@live.no
Kristine Forgard Styremedlem 984 71 661 fkristineh@hotmail.com
Ketil Løkås Styremedlem 906 89 693 ketil.lokas@outlook.com

Undergrupper

 VINTER:
 Ansvar: ski, alpint, skiskyting mm.
Norunn Tveit Gruppekontakt 957 85 015
Dagrun Juvasstøl 976 64 668
 Erik Wold 911 03 314  a-kri-ar@online.no
Jan Rune Øvland 918 94 188
SKISKYTING:
Anstein Mykland Gruppekontakt 402 26 699
Jan Ivar Kleveland
Rune Dalane
Finn Kolstad
Lena Larsen
Jan Egil Eriksen
 SOMMAR:
 Ansvar: sykkel, klatring, fri-idrett mm.
Kristine Forgard Gruppekontakt 984 71 661  fkristineh@hotmail.com
Tonje Reiersdal 469 13 388
Bente Forgard Lineikro 974 97 945
Knut Jørgen Berg 911 69 704
Jan Otto Solheim 908 47 175
FOTBALLGRUPPA: fotballgruppa@aail.no
Ansvar: fotball
Svein Åsland Gruppekontakt 467 00 599  s_aasland_9@msn.com
Tone Astrid Flodquist 913 86 275 tone.astrid.flodquist@aseral.kommune.no
Grethe Berås 905 86 086 grethe.beras@gmail.com
Evaldas Sugintas 941 71 060
Camilla Abelseth Thorsland
Renee Stanes Leder fotballskolen 917 26 889 reneecat@frisurf.no
 HALL:
Ansvar: barneidrett, fredagsbadinga, aerobic, volleyball mm.
Gunnvor Ljosland Gruppekontakt 971 90 325
Linn Karin Forgard
Kari Anne Fosse 906 22 746
Nina Ludwig
TRENINGSSENTER:
Eva Åsland Gruppekontakt 476 32 746
Kristine Forgard 984 71 661  fkristineh@hotmail.com
Rune Andreas Aasland 952 37 457
Ann Kristin Tollefsen 994 93 765
Valkomité
Styret
Revisor                        
Inger Lise Austrud
Eirin Åsland
Idrettsrådet i Åseral
Olav Engeli
Jan Oddvar Lineikro
Åseral Frivillighetssentral
Olav Engeli
Idrettstinget
Jan Oddvar Lineikro

Informasjon om Idrettsråd frå NIF:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vest-agder-idrettskrets/idrettsrad/idrettsradene-i-vest-agder/