Andre idrettsanlegg i kommunen

Badeplassar:
– Lislehylen ved rådhuset
– Lognavatn

Volleyballbanar:
– Sandvolleyball ved rådhuset og Lognavatn
– Uteområdet ved skulen (ferdig haust 2015)

Andre anlegg:
– Ein utandørs fjellklatrevegg på Bortelid. Parkering ved Bortelidtjønna. Er bolta, men resten av utstyret må du ha sjølv.
– Uteskuleplassen v/ Kyrkjebygd skule
– Ballbinge Grokleiv
– Grusbane Kylland grendehus

Meir info om organisert aktivitet eller tilbod i kommunen, finn du på kommunens heimeside, www.aseral.kommune.no