Borneidrett

Ordinær borneidrett
Sesongen 2016/2017
Måndager kl. 15.30 til 16.30. Det blir ein liten pause med frukt midt i treninga. Hugs flaske med vatn. Dei som er fødde i 2011 og 2012 kan koma saman med ein vaksen. Me kjem til å ha allsidig trening og mykje leik.

Kontaktperson: Tone Astrid Flodquist

Friskus
I 2015 starta Åseral kommune opp eit treningstilbod for dei mellom 6-10 år. Tilbodet kallast FRISKUS og er eit samarbeidsprosjekt mellom mange aktørar.

Sesongen 2016/2017:
Trening tysdagar 14:15-15:15 i Fleirbrukshallen.
Instruktørar: Kristine Tøsse, Gro B. Aasheim og Eirik Ulset.
I skisesongen/ karusellrennsesongen vil treninga ta ein pause og skirennet vil vere aktivitetstilbodet i denne perioden på 6 veker.

FRISKUS er eit forskningsprosjekt mellom Sørlandet sjukehus, UIA og kommunane i Lindesnesregionen. FRISKUS er et lavterskeltilbod til familiar som treng råd og støtte i ein livsstilsendring, veiledning om kost og fysisk aktivitet. I Åseral kommune er det konst. helsesyster Kristine Tøsse og fysioterapeut Gro B Aasheim som er FRISKUS-koordinatorar.

Treningstilbodet Friskus består av trening ein gong i veka. I Åseral kommune er det Åseral Idrettslag som saman med skulehelsetenesta har ansvar for dette. Treninga skal vere lystbetont og motivera til aktivitetsglede. FRISKUS-deltakarane skal føle ei tilhørighet til idrettslaget og betalar kontingent som vanleg aktivt medlem. Elles er FRISKUS-tilbodet gratis. Friskus treninga erstattar barneidretten og vil vere eit generelt aktivitetstilbod for alle born i kommunen mellom 6- 10 år.

Kontaktperson: Kristine Tøsse, telefon: 95197221.