Årsmøte 2016

31mar2016
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

From 18:00 until 21:00

At Møterom Monn, Åseral rådshus

Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Sjå heimeside/facebook for sakliste, årsmelding, rekneskap, budsjett i forkant av møtet.