Oppstart av «Gåtur for alle»

02jun2016

Lågterskelgåturane med sommargruppa startar opp att for sesongen. Meir info kjem.

From 18:00

Sommargruppa