Innkalling til årsmøte

LogoINNKALLING TIL ÅRSMØTE ÅIL
Årsmøtet blir halde på Minne kultursenter torsdag 31. mars kl. 18:00.

Forslag til saker må vere styret v/sekretær Tove Utengen (tove@aail.no) i hende innan
måndag 14. mars.

Sakliste/rekneskap/årsmelding blir lagt ut på rådhuset/www.aail.no, seinast torsdag 24. mars.

Styret