Årsmøte i Åseral IL

Årsmøte for Åseral IL blir halde på Minne kultursenter onsdag 15. mars kl. 18:00.

Premieutdeling for årets karusellrenn startar kl. 17:00.

Forslag til saker må vere styret v/sekretær Tove Utengen (tove@aail.no) i hende innan måndag 27. februar. Kl 15:00

Sakliste/rekneskap/årsmelding blir lagt ut på rådhuset/www.aail.no, seinast onsdag 8. mars.

Styret