ME SØKJAR DEG TIL Å VERE INTRUKTØR TIL ÅRETS FOTBALLSKULE

ME SØKJAR DEG TIL Å VERE INTRUKTØR TIL ÅRETS FOTBALLSKULE
I perioda 25. juni – 29. juni 2018 arrangerast Tine Fotballskule i Åseral og til det treng me fleire instruktørar.
Fotballskulen i Åseral vart kåra til Agders beste i 2015!!
Skulen haldast dagleg i perioda frå kl. 10-15:00.
Instruktørsamling haldast 24. juni.
Litt om deg: Du bør vere over 16 år, glad i fotball og flink med born. Instruktørane får trenarhonorar.
Søknad sendast: reneecat@frisurf.no innan 1. juni 2018
Har du spørsmål til oppgåva, ta kontakt med
Renee Stanes på tlf. 917 26 889