Dametrim – herretrim

Å trimme betyr at ein gjør noe aktivt med kroppen så den fungerer betre, støttar oss betre og man føler meir overskot.

Alt dette kan du oppnå dersom du er dame: kvar måndag kl 19.30- 21.00 i fleirbrukshuset. Er det noko du lurer på, kontakt ansvarleg Eva Åsland på telefon 47632746.

Skulle du derimot vere mann, kan du oppnå akkurat det same med å møte opp kvar onsdag kl 19.00- 20.30 i fleirbrukshuset. Ansvarleg er Jan Oddvar Lineikro, telefon 90176450.