Friidrett

last ned (1)
Åseral idrettslag tilbyr friidrettstrening for born og unge (9-15 år) ei gong i veka, frå om med skulestart i august fram til skuleslutt. Her er alle velkomne, uansett nivå. Me har trening på Hornnes\Åseral annakvar veke. Ta kontakt med Jørn Haug (trener) om du har spørsmål.

Jørn Trygve Haug, tlf: 952 07 083.                                                                          E-post: trygvehaug94@hotmail.com

Program for hausten 2016: Friidrett-program haust 2016