Sesilåmi 2018

 14\2\18: me mangler kun 1 stk for å kunne sette opp buss nr 2 til Sesilåmi. Kjenner du på lysten til det? BLI MED! Meld deg på via SMS: 98471661 (Kristine Forgard).

Du må ver medlem av ÅIL- eller melde deg inn for å få gratis buss 🙂

ALLE velkomne!

Oversikt over vintergruppa sine aktiviteter 2018, Åseral idrettslag

Oversikt over vintergruppa sine aktiviteter 2018, Åseral idrettslag

I år som i fjor kjem vintergruppa til å arrangere skirenn for store og små i Åseral. Me vil delta i Telenorkarusellen, arrangere eit klubbmeisterskap og delta aktivt i arrangement på Bortelid, som familiedag og skiskyting. I tillegg har me fått til eit samarbeid med tidlegare skiskytter, Anstein Mykland, som arbeidar på Bortelid. Han vil bli med oss på trening 2 kveldar, der skiteknikk er i fokus.
Ved endringar vil det fortløpande bli annonsert på Facebook og heimesida til ÅIL.
Alle renna, med unntak av dei som er oppsett på søndag, vil start vere klokka 18:00 med påmelding frå klokka 17:30. Kiosken vil vere open.
Me ynskjer at flest mogleg deltek på renna våre då me har flotte premiar til alle!!

Helsing Vintergruppa.

Dato Aktivitet Stad
Måndag 08. januar 1. karusellrenn Bortelid
Måndag 15. januar Teknikktrening v/ Anstein Mykland Bortelid
Måndag 22. januar 2. karusellrenn Bortelid
Måndag 29. januar 3. karusellrenn Lysløypa rådhuset
Søndag 4. februar 4. karusellrenn
– puljestart- med moglegheit for fri- teknikk. Bortelid
Måndag 12. februar Klubbmeisterskap. Klassisk Lysløypa rådhuset
Måndag 19. februar Teknikktrening v/ Anstein Mykland Lysløypa rådhuset
Søndag 11. mars Familiedag – puljestart
Premie til alle born t.o.m. 5 klasse. Bortelid
Kjem tilbake til dato. Skiskyttardag frå 2. klasse Bortelid

Litt om premiering:
• Alle som deltek ei gong på Telenorkarusellen får premie utdelt fyrste rennet dei deltek.
• På klubbmeisterskapet er det lik premie til alle t.o.m 5. klasse, deretter rangert i ulik valør blant dei 3 beste gutane og jentene i same klassen. Vandrepokal til beste senior frå og med det året du fyller 16 år. Startkontingent kr 30.,- pr deltakar.
• Kveldane med teknikktrening serverer vintergruppa varm drikke til alle. Dette er gratis.
• Det vil kome meir informasjon om familiedag og skiskytterdag