Barneidrett for barn fødd 2012 og 2013

> Måndag 16. oktober er det tid for barneidrett frå kl. 15:30 – 16:30. Barneidretten er for born som er fødde i 2012 og 2013. Alle borna må ha med seg ein vaksen på aktiviteten (jf. Idrettens barnerettigheter) Me kjem til å ha mykje leik og moro. Det blir ein liten fruktpause midt i treninga. Hugs flaske med vatn. Me held på kvar måndag t.o.m. 4. desember 2017.
>
> Kontaktpersonar: Kine Bortelid og Gunvor Ljosland.

Spillemidler til utstyr 2017

Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) kan søke om midler til innkjøp av forskjellig idrettsutstyr. Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles.

Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. Fortsett å lese Spillemidler til utstyr 2017

Vil du bli med å trene friidrett i haust?

Åseral idrettslag vil gjerne tilby friidrettstrening for born og unge (ca 9-15 år) ei gong i veka, frå om med skulestart i august fram til skuleslutt.

Til no er det kun 2 påmeldte til friidrettstrening, men me vonar at det melder seg fleire, slik at det blir noko av treninga. Her er alle velkomne, uansett nivå. Me har trening på Hornnes\Åseral annakvar veke.

Ta kontakt med Jørn Haug (trener) om du har spørsmål, eller vil melde deg på- så snart som mogleg Dette er ein flott mulighet til å bli med i eit godt og utviklande friidrettsmiljø i Otra, samstundes som me held på dei gode treningane her heime. Det er også lov til å ver med å prøve om dette er noko for deg.

Jørn Trygve Haug: Tlf: 952 07 083 | e-post: trygvehaug94@hotmail.com