Smittevernregler

REGLAR FOR TRENINGSSENTERET

Utvida reglement for smittevern i samband med Covid-19:

 

Du må ha folkeregistrert adresse for å trene i treningssenteret.

Er du sår i halsen, forkjøla eller liknande skal du IKKJE nytte treningsromet.

Skriv deg inn med namn og telefonnummer når du kjem og når du reiser, max treningstid er 1,5 timer pr gong.

Viss du ser på lista at det er over 15 personer i treningsromet, har du ikkje høve til å trene, men må vente til antalet er i samsvar med maksantal.

Du skal IKKJE bruka same sko inne i treningsromet som du går på ute. Sko og ytterklede skal setjast i gangen.

Du må fylgje reglane med vask og spriting etter bruk av treningsapparat.

På toalettet må du også sprite før og etter bruk.

Du må halde avstand til andre i romet (1 eller 2 meter avhengig av låg eller høg intensitet)

Alle brukar treningsromet på eige ansvar og har difor eige ansvar for å fylgje dei retningslinjene ÅIL har sett i samarbeid med kriseleiinga i Åseral Kommune.

Brot på reglane medfører advarsel ein gong. Dersom brukar bryt same regel ein gong til fører dette til utestenging frå treningssenteret i 1 månad.

Brot på reglane kan føre til at ÅIL må stenge treningssenteret.

 

Styret i ÅIL

Smittevernreglar