Ljosløype Kyrkjebygd

logo åilLøypa er totalt ca. 3,5 km lang og er sentralt plassert i Kyrkjebygd sentrum.

Løypa gjev moglegheiter for ulike sløyfer og løypelengder. Ein trasè er 2,5 km – ein 3,5 km.

Løypa er bornevenleg, lett kuppert og egnar seg utmerkt til både trening og mosjon.

Ljos tennast manuelt – brytar finn du på på veggen bak helsehuset ved løypa. Ljos slukkast automatisk kl. 22:00. Offentleg toalett tilgjengeleg i tilknyting til rådhuset.

Parkering ved Åseral rådhus.

Oppkøyring av løypa:

Måndag – fredag:
Ved nedbør, vil løypa bli køyrt opp ca. kl. 15:00 – 16:00

Laurdag – sundag:
Ved nedbør, vil løypa bli køyrt opp ca. kl. 12:00

Spørsmål vedkomande løypekøyring kan rettast til:
Frode Forgard: Tlf. 901 14 022

Link til ljosløypekart