Oversikt fleirbrukshall

Hugs: du kan bruke styrkerommet i hallen  ved å signere inn på sjukeheimen før og etter bruk. Ta kontakt med ÅIL om du har spørsmål til nokre aktiviteter eller anna : tlf: 901 29 24.

NB! Det pågår for tida ei større renovering i symjehallen. Bassenget er difor ikkje tilgjengeleg for aktivitet i nokre veker fram i tid.

Me kjem attende med informasjon så fort arbeidet er ferdigstilla. Private brukarar av symjehallen vil få tilbod om å delta i idrettslagets livredningskurs.