Viktig informasjon

Ut i frå det kommunelegen tilrår blir treningssenteret stengt fram til 15.juni grunna Corona-viruset (oppdatering kjem fortløpende). Alle ÅIL-treningar og aktivitetar blir også avlyst.
NB! Har du treningskort på treningssenteret, vil du få ny tid på kortet (tilsvarande tapt tid) når treningssenteret åpner igjen.