Pause for torsdagstur 2024

Til informajson: ÅIL torsdagstur har pause i år, men me oppfordrer folk til å kome seg ut på tur, og nyte den flotte naturen me har rundt oss:-) Sjåast neste år!