Oppstart av sesongens fredagsbading 2015-2016

snorkeling-kidHei alle badevakter!

Det er igjen tid for å åpne bassenget for FREDAGSBADING, og det er mye god folkehelse i å bade, ikke minst noe man kan gjøre sammen med barna sine. Noen av dere benytter kanskje ikkje fredagsbadinga så mye, men dette er en dugnad for et tilbud idrettslaget har til hele Åseral. For å kunne opprettholde dette populære tilbudet er vi avhengig av DIN hjelp!

Det vil bli arrangert livredderkurs etterhøstferien, og det er vår eminente instruktør Randi Byremo som stiller opp igjen! Mer info kommer!

Dere som skal vakt før høstferien må også ta kurset, da kan dere ha de vaktene som er tidlig på året til neste år. Har du hatt livredderkurs innen jobb eller annen organisasjonsarbeid, kan dette godkjennes som gyldig kurs.

Er det slik at du ikke kan på den oppsatte datoen, kan du bytte innbyrdes med andre på lista. Du må da sørge for at lista som ligger i permen i bassenget er oppdatert, slik at den som har vakt vet hvem man skal levere pengeboka og nøkkelen til.

Stor takk til alle som stiller opp som badevakt!

Helsing fredagsbadingskonktakt:

Britt Enny Haugland , tlf 97794602