Me søkjar DEG til å vere intruktør til årets fotballskule

logoI perioda 27. juni – 01. juli 2016 arrangerast Tine Fotballskule i Åseral og til det treng me fleire instruktørar.

Fotballskulen i Åseral vart kåra til Agders beste i 2015!!

Skulen haldast dagleg i perioda frå kl. 10-15:00.

Instruktørsamling haldast 26. juni.

Litt om deg: Du bør vere over 16 år, glad i fotball og flink med born. Instruktørane får trenarhonorar.

Søknad sendast: reneecat@frisurf.no innan 5. juni

Har du spørsmål til oppgåva, ta kontakt med
Renee Stanes på tlf. 917 26 889