Eikerapen 2016: Frivillig under årets festival?

EikerapenFestivaltid nærmer seg, og muligheten til å jobbe som frivillig! Årest festival braker løs den 4/8.

Tidligere år måtte hvert lag/forening stille med minst 10 personer i totalt 100 timer.

I år blir det noe enklere. Da kan du som enkeltperson trå til og gi din lønn til valgfri lag/forening.

Kompensjonsordningen for deg som er frivillig er altså et av følgende alternativ:

1. Ett arbeidsskift (8-10 timer) lønnes med 500kr pr.person til lag/forening eller utbetales som privat lønn til deg. Gratisbillett bortfaller.
eller
2. Ett arbeidsskift kan byttes i ett gratis valgfritt dagspass. Lønn til deg eller lag/forening bortfaller.

Det er fremdeles ledige plasser til frivillige på de fleste skift.

Meld deg på til:
thomadah@gmail.com eller alek.birk@gmail.com