Årmelding, sakliste og rekneskap for 2016

Her finn du sakliste, årsmelding og rekneskap for 2016: Årsmelding 2016

Dokumentet ligg og til gjennomsyn i papirform på rådhuset, Minne og biblioteket.

Årsmøtet blir halde på Minne kultursenter onsdag 15. mars kl. 18:00.

Premieutdeling for årets karusellrenn startar kl. 17:30.

Velkomen alle idrettsfolk!