ME SØKJAR DEG TIL Å VERE INTRUKTØR TIL ÅRETS FOTBALLSKULE

I perioda 26. juni – 30. juni 2017 arrangerast Tine Fotballskule i Åseral og til det treng me fleire instruktørar.

Fotballskulen i Åseral vart kåra til Agders beste i 2015!!

Skulen haldast dagleg i perioda frå kl. 10-15:00.

Instruktørsamling haldast 25. juni.

Litt om deg: Du bør vere over 16 år, glad i fotball og flink med born. Instruktørane får trenarhonorar.

Søknad sendast: reneecat@frisurf.no innan 1. juni 2017

Har du spørsmål til oppgåva, ta kontakt med Renee Stanes på tlf. 917 26 889