Vil du bli med å trene friidrett i haust?

Åseral idrettslag vil gjerne tilby friidrettstrening for born og unge (ca 9-15 år) ei gong i veka, frå om med skulestart i august fram til skuleslutt.

Til no er det kun 2 påmeldte til friidrettstrening, men me vonar at det melder seg fleire, slik at det blir noko av treninga. Her er alle velkomne, uansett nivå. Me har trening på Hornnes\Åseral annakvar veke.

Ta kontakt med Jørn Haug (trener) om du har spørsmål, eller vil melde deg på- så snart som mogleg Dette er ein flott mulighet til å bli med i eit godt og utviklande friidrettsmiljø i Otra, samstundes som me held på dei gode treningane her heime. Det er også lov til å ver med å prøve om dette er noko for deg.

Jørn Trygve Haug: Tlf: 952 07 083 | e-post: trygvehaug94@hotmail.com