Spillemidler til utstyr 2017

Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) kan søke om midler til innkjøp av forskjellig idrettsutstyr. Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles.

Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017.
Årets søknadsfrist er 18. oktober. 

Viktige dokumenter:
Retningslinjer 2017
Liste over godkjent utstyr 2017
Liste over kontaktpersoner 2017

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan en søker.
Denne finnes på følgende link:
https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb