Oppstart av Volleyball og fotball-treninger

Volleyball for 18 år og oppover starter opp torsdag 30.september og blir hver torsdag framover fra klokka 19.30.

Fotball for 30 år og oppover starter opp tirsdag 5.oktober og blir hver tirsdag framover klokka 19.30.

Begge delene blir i fleirbrukshallen. Velkommen til alle som vil med!