Tildeling av treningstider Fleirbrukshall 2016/2017

Kommunale bygg mm 047No er aktivitetsplanen for treningstider i Fleirbsukshallen for haust/vår 2016/2017 klar.

Du finn den her:
Fleirbrukshuset oversikt 16-17

Den ligg og fast her på vår heimeside, under Hallgruppe/Åseral Fleirbrukshall/Treningstider Fleirbrukshall.