Fotballfest i Åseral

fotball-25579

Onsdag 02.11.2016, kl 18-20 arrangerer vi felles avslutning for fotballen i Kantina i Flerbrukshallen. Håper dere kan kalle inn alle deres spillere til denne avslutningen.

Ungene vil få servert pizza og saft, og de voksne vil få kaffe og kaker. Ungene vil motta en fotballstatuett av dere som har trent de i år, og disse har jeg klare.

Vi vil i tillegg informere litt om neste sesong på møtet.

Til slutt må jeg be dere om en tjeneste, og det er at hvert lag leverer en kake til avslutningen. Altså 5 lag og 5 kakerJ Denne kan leveres når dere kommer.

Håper flest mulig har tid og anledning til å komme.

Med vennlig hilsen

Renee