treningssenteret er stengt

Kommuneoverlegen anbefaler i tråd med dei nasjonale anbefalinger  at alle organiserte idrettsaktivitetar innandørs vert utsette til etter 18. januar. Kriseleiinga støtter kommuneoverlegen sine anbefalinger.

NB: Utendørsaktivitet kan kjøres som normalt hvis 1 m avstand overholdes. 

Dette betyr også følgjande:

Treningssenteret vert stengt fram til 18.01.20

Dametrimmen må foregå utandørs

Fredagsbading vert avlyst til 18.01.