Ungdomstrening på åseral trneingssenter

Måndagar mellom 18:00 og 19:00 er treningssenteret opent for elevar i ungdomsskulen.ÅIL vil difor prioritere ungdommar denne timen sidan det kun er denne timen i veka dei har lov å bruke treningssenteret. Me må difor be andre, dersom det er mogleg, å trene før eller etter denne timen, slik at vi ikkje bryt smittevernreglane på 15 personar som trenar samstundes. Treningssenteret er ellers ope mellom 06.00-22.00 kvar dag.

NB! Det er ellers mulig å møte opp og få meldt seg inn i idrettslaget og på treningssenteret måndager kl 18.00-19.00

VELKOMEN!