EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL

Det blir ekstraordinært årsmøte den 17 oktober klokka 18:00 på styrkeromet (møterom ÅIL)

Sak til handsaming:

Sal av ÅIL sine aksjar i Byremo kulturbygg AS. Sjå vedlegg.

Alle er hjarteleg velkomen!

Styret.